Girolje til Doda pumpe - 4 Liter

DIV0086
  • Tilbud
  • Vanlig pris 915,00 kr


Hypoid GL-5 akselolje av høy kvalitet

 

Anbefalt girolje for Doda høytrykkspumper

Leveres i beholdere på 4 Liter.

 

Produktdata

Egenskaper Metode Shell Spirax S3 AS 80W-140
SAE Viskositet Grad SAE J 306 80W-140
Kinematisk Viskositet @40°C mm²/s ISO 3104 237
Kinematisk Viskositet @100°C mm²/s ISO 3104 24.8
Viskositet Indeks ISO 2909 132
Tetthet @15°C kg/m³ ISO 12185 904
Flammepunkt (COC) °C ISO 2592 185

 

Veiledning

Mengde

L24, L27 og L35 girkasser bruker 4 Liter

HD girkasser bruker 12 Liter

INV girkasser bruker 16 Liter

Helse, Sikkerhet & Miljø

Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker ved kontakt med brukt olje. Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.

Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Tøm ikke olje i naturen, i vann eller avløp.