AM Kobling med slangestuss

  • Tilbud
  • Vanlig pris 1.216,00 kr


Slepeslange og tilførselslange utsettes for store påkjenninger under bruk. Med 15 bars trykk og mange tonn strekkpåkjenning, er det godt å vite at det finnes en kobling som ikke gir seg!

  • AM Kobling produseres i rustfritt stål og er dimensjonert for 50 bars trykk.
  • Låseklemmen er i inngrep 360°. Dette gir en ekstrem strekkstyrke sammelignet med alle andre type koblinger.
  • AM 90 for 90mm slanger.
  • AM 114 for 102 og 114mm slanger.
  • Kan også leveres med rørgjenger.
  • Agromiljø produserer også overganger til de fleste andre slangekoblinger.